2273030902 6974948823, 6980833058 Πραδέικα Καρλόβασι, Σάμου emmsouris@yahoo.gr
Κουφώματα Αλουμινίου
Συνθετικά Κουφώματα PVC
Θωρακισμένες Πόρτες
Εσωτερικές Πόρτες Ξύλινες
Κάγκελα - Περιφράξεις
Διάφορές Κατασκευές